Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu prezentaciju.


Dobrodošli na sajt DESHODES DOO. DESHODES DOO vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge DESHODES DOO Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.


Opšte odredbe


DESHODES DOO ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

DESHODES DOO administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija u Beogradu, Srbija. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Srbije, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Srbije. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

DESHODES DOO može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.


Materijal koji prosleđuje korisnik (komentari i drugi sadržaji)


Lični podaci koje prosledite sajtu DESHODES DOO u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

DESHODES DOO na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. DESHODES DOO nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.


Veze ka drugim Web lokacijama


Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbeđene isključivo da bi vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju. DESHODES DOO nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.


Korisnički forum


DESHODES DOO može, ali nema obavezu da nadgleda ili pregleda bilo koji deo lokacije na kome korisnici prenose ili šalju saopštenja ili komuniciraju isključivo međusobno, uključujući, ali ne ograničavajući se na korisnički forum, kao i sadržaj bilo kog od ovakvih saopštenja. Međutim, DESHODES DOO se ne smatra odgovornim za sadržaj bilo kog od navedenih saopštenja, bez obzira proizilazi li ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti, opscenosti ili drugog. DESHODES DOO zadržava pravo da ukloni poruke koje sadrže materijal koji smatramo nepristojnim, klevetničkim, opscenim ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim.

Sve informacije vezane uz transakcije kupac - prodavnica DESHODES DOO , smatraju se poslovnom tajnom, i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Republike Srbije.


Poručivanje robe


Prilikom obavljene kupovine kupca dobija na email potvrdu prijema porudžbine. Sve primljene porudžbine koje se naprave preko DESHODES DOO se moraju potvrditi od strane zaposlenih DESHODES DOO.

Nakon potvrde porudžbine kupca dobija email o potvrđenoj porudžbenici zajedno sa sledećim dokumentima:

 • Porudžbenica
 • Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu
 • Uslove korišćenja


Isporuka robe


Roba se isporučuje isključivo kurirskom službom.

Trošak isporuke je 480 rsd bez obzira na iznos. Isporuka je besplatna za elektronske softverske licence.

Dostava robe je za 24 do 72h sati ne računajući vikende i državne praznike.

Rok za dostavu može biti i duži u slučajeima kada se poručuje roba koja zahteva neku vrste proizvodnje. Primer je sklapanje konfiguracije računara, izmene konfiguracije laptopovima ili ako se poručuje proizvod kojeg nema trenutno na stanju a kupac je voljan da čeka dostupnost proizvoda ili ako je kurirska služba preopterećena.Načini plaćanja


Postoje tri načina plaćanja:

 • Platnim karticama
 • Pouzećem u govotovini po isporuci robe
 • Virmanski ili preko uplatnice


Cene


Sve cene su iskazane sa uračunatim PDV-om.


Povraćaj sredstava


U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, IT Prodavnica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Ako je uplata izvršena preko tekućeg računa povrat će se uradtiti na isti tekući račun.

Ako je roba plaćena pozećem kurirskoj službi novac će biti vraćen na tekući račun naveden u Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu koji kupac dobija prilikom potvrde porudžbine.


Prava potrošača prilikom kupovine preko interneta i povrat robe


Obaveštavamo vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice https://itprodavnica.rs smatra prodajom na daljinu.

U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi, na mail koji je ostavljen prilikom kupovine, kupcu dostavi:


 • Porudžbenicu
 • Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu
 • Uslove korišćenja


Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća i uveri se da je roba u ispravnom nekorišćenom i neoštećenom stanju.

Sa proizvodima se može postupati kao što bi se postupalo u radnji pre kupovine, da bi mogli da se vrate. Što znači proizvod ne sme da se koristi, upotrebljava, prilagođava. Na primer, ne sme da se instalira windows na kupljenim računarima ili laptopovima, da se dovršava instalacija preinstaliranog operativnog sistema, da se grafička kartica ili neki druga komponenta stavlja u računar i koristi, da se na štampaču ili sličnom uređaju pušta štampa i slično. Ovo su samo neki od primera koji kupcu treba da bliže objasne šta ne sme da se radi sa proizvodom da bi mogao da se vrati.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:


 • isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane (kao što je poručivanje robe iz inostranstva na zahtev potrošača)
 • isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja
 • isporuka robe kao što su četkice za zube, slušalice koje idu u uvo i slični proizvodi. Povrat nije moguć zbog higijenskih razloga.

Procedura za vraćanja robe je ta da kupac popuni obrazac i pošalje ga zajedno sa robom na adresu navedenu na samom obrascu koji je dobio prilikom potvrde porudžbine na njegovu email adresu.


Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova


Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protokom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

• u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje

sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih

usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;

• za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;

• na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;

• na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;

• u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.


Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.


Saobraznost


DESHODES DOO je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. DESHODES DOO je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi DESHODES DOO.


Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka


Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. DESHODES DOO će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.


Reklamacija


Reklamacija se izjavljuje slanjem email-a na adresu reklamacije@deshodes.net . Kao prodavac dužni smo da potrošaču elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Potrebno je da nam detaljno opišete šta nije u redu sa Vašim proizvodom kako bi mogli da na najbolji način damo instrukcije ovlašćenom servisu šta treba da dijagnostikuje. Isto tako ako se proizvod pokvario u prvih 6 meseci potrebno je da nam saopštite da li želite popravku, zamenu ili povrat novca.

Povrat sredstava se radi u dva slučaja, kada ste tražili zamenu a traženi artikal nije dostupan ili ako ste stvarno tražili povrat sredstava. Nakon isteka prvih 6 meseci, servis odlučuje kako će rešiti Vašu reklamaciju.

U slučaju da je Vaša reklamacija opravdana novi ili popravljeni proizvod šaljemo o našem trošku, u slučaju da reklamacija nije opravdana, proizvod vraćamo o Vašem trošku.


U slučaju reklamacije robe DESHODES DOO će odgovoriti na istu u roku od 8 radnih dana dok je rok za rešavanje reklamacije 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu od dana prijema robe. DESHODES DOO je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača.


Nakon slanja email-a i dobijenog odgovora od nas, robu o Vašem trošku šaljete nama. Do momeneta prijema proizvoda kod nas Vi ste odgovorni za bezbedan transport pošiljke do nas. Po prijemu, pošiljka se otvara pred kamerama i proverava da li poseduje fizička oštećenja.

Adresa za slanje/dostavu proizvoda na reklamaciju je:


DESHODES DOO

Ksenije Atanasijević 8

11160 Mirijevo

0644770071Izjava o konverziji


Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.


Zaštita poverljivih podataka o transakciji


Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


Zaštita privatnosti korisnika


U ime DESHODES DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni DESHODES DOO (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Politika kolačića (cookies)


Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo pregledanja sadržaja na sajtu https://itprodavnica.rs i kako bi ova stranica funkcionisala ispravno, moramo vršiti konstantna unapređivanja. Zato ova stranica mora poslati Vašem računaru malu količinu informacija (tzv. kolačići ili cookies). U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti smo u obavezi da obezbedimo Vaš pristanak pre slanja kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje ćete biti u mogućnosti pregledanja sadržaja, ali Vam određene mogućnosti neće biti dostupne.


 • Šta su kolačići?


Kolačići su informacije koje web stranica koju posećujete šalje vašem računaru u svrhu poboljšavanja Vašeg korisničkog iskustva i potreba. Kolačići čuvaju informacije koje ste Vi podesili za Vašu pretragu kao što su jezik, adresa, e-mail, ili podaci o ličnosti, i pamte ih svaki put kada se ponovo vratite na istu stranicu.


Ovim informacijama ili bilo kojim drugim datotekama iz vašeg računara ni jedan sajt ne može da pristupi ukoliko Vi to ne omogućite na vašem računaru. Pomenute informacije koje web stranica šalje Vašem računaru Vama nije vidljiva, a takođe možete i da promenite postavke internet pretraživača da sami birate da li želite da čuvate kolačiće ili da ih odbijete.


 • Kako se brišu kolačići?


Sve postavke kolačića i informacije o istim možete pronaći u podešavanjima Vašeg internet pretraživača ili klikom na “Pomoć”. Više o brisanju kolačića takođe možete pročitati ovde.


 • Korist koju Vi imate ukoliko pristanete na kolačiće?


Vaš uređaj pamti sve informacije koje ste uneli, tako da sledeći put kad se budete vratili na sajt nećete morati da ih ponovo unosite

Prilagođava sadržaj vašim preferencijama, i dobijate informacije u skladu sa Vašim profilom

Dobićete promocije i specijalne akcije koje odgovaraju Vašim navikama kupovine


Podaci o firmi


Pun naziv pravnog subjekta: DESHODES DOO ZEMUN

Poštanska adresa: Cetinjska 16, 11080 Zemun

Delatnost i šifra delatnosti: 4791 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta

Matični broj: 20797118

Poreski broj (PIB): 107411220

Web adresa: https://itprodavnica.rs

Kontakt e-mail: office@itprodavnica.rs