Aeno
Netac

Serveri i oprema

Serveri i oprema
Serveri i oprema danas su nezaobilazna komponenta svake informaciono-komunikacione mreže što se tiče današnjeg savremenog poslovanja. Server je računar koji obradjuje zahteve od klijenta i vraća rezultate u vidu odgovora ili podataka. Serveri pružaju veliku fleksibilnost, skalibilnost i otpornost na greške pa su postali osnova modernog poslovanja. Serveri se često koriste za hostovanje veb aplikacija, baza podataka, e-pošte, razne usluge povezivanja, stremovanje i druge operacije sa mrežom. Osnovni cilj servera je da obezbedi nesmetan rad i spreči preopterećenje, tako da se aplikacije uvek mogu koristiti brzo i efikasno. Serveri i srodna oprema takođe uključuju hard diskove, memorijske module, IO kontrolere, sisteme za upravljanje enerigijom i sl. Kao osnovni serveri postoje enterijer i toranj serveri. Enterijer serveri su smatrani idealnim za srednje velike kompanije i ne zahtevaju veliku prostor za namestanje. Oblik centralne mašine je kompaktan, obično u dizajnu diska sa aluminijumskom oblogom, a njihove dimenzije se kreću u granicama 1U - 4U. Tipično, enterijer serveri imaju dva procesora, barem jedan hard disk, do 32 GB RAM-a, 4 - 8 PCI slotova, 4 - šest SATA / SAS portova i sistem za napajanje sa dva izvora. Toranj serveri, s druge strane, su optimalni za velike organizacije, jer pružaju veću brzinu, mnogo više memorijskih modula i skalibilnosti po pitanju rastućih potreba. Toranj serveri mogu imati do četiri procesora, maksimalno 64GB RAM-a, 12 - 16 PCI slotova, 12 - 18 SATA / SAS portova, jedno ili dva napajanja i do 14 hard diskova. Srodna oprema za servere uključuje sisteme za upravljanje energijom, sisteme za upravljanje hladnjacima, fileserver kontrolere, RAID kontrolere, NAS rešenja, sisteme za upravljanje uslugama i sl. U fokusu je prvenstveno omogućavanje profesionalne i bezbedne upotrebe servera u okviru lokalne mreže. Sistemi za upravljanje energijom omogućavaju optimizaciju potrošnje struje, što je posebno korisno u slučajevima u kojima je potrebno osigurati energetsku efikasnost ili snižavanje troškova. U isto vreme, sistemi za upravljanje hladnjacima pomažu u sprečavanju pregrevanja servera, često puta izazvanih njegovim prevelikim korišćenjem. RAID kontrolere su idealne za stvaranje redundantnih kopija podataka, tokom kojih se podaci dupliraju na dva ili više memorijskih medija. Ova tehnologija se koristi radi obezbeđivanja veće bezbednosti i bržeg prijema odgovora u slučaju da jedan od medija što je redundiran ne funkcioniše. Fileserver kontroleri omogućavaju komunikaciju između servera i različitih uređaja, obezbdeđujući bolji pristup podacima i transfere u visokoj brzini. NAS rešenja omogućavaju korisnicima da upravljaju podacima u lokalnoj i cloud mreži. Korisnici mogu dodeliti pristupe datotekama i mapama tako da ih drugi korisnici mogu videti, preuzeti, prebrisati ili urediti. Ovo rešenje takođe omogućava integraciju mrežnih aplikacija, poput video konferencija, kolaborativnog kreiranja dokumenata, fajlovskog sinhronizovanja i drugih. Sistemi za upravljanje uslugama su skup programskih alata koji se koriste za upravljanje postojećim uslugama i servisima u okviru kompletnog infrastrukturnog ekosistema. Oni takođe pomažu u planiranju budućih promena, testiranju softverske kompatibilnosti i debugovanju kvara ukoliko se i on pojavi. Na kraju, serveri i oprema predstavljaju temeljske komponente modernog sistema informacionih tehnologija, obezbeđujući veću stabilnost, performanse i fleksibilnost prilikom rada sa mrežom. Stvaranje redundantnih kopija i organizovanje podataka isto tako je jedna od važnih oblasti u primeni ovih alata. Oprema koja se koristi za serveri omogućava da se konfigurišu za prilagođene zahteve i pruži nam nesmetano funkcionisanje, sigurnost i zaštitu podataka. Sa modernim IT ekosistemom sve se više usmerava ka primeni servera i srodne opreme što se tiče unapređivanja rada sa mrežom.