Poručivanje robe na IT prodavnica je veoma jednostavno i lako.

Možete početi sa pretraživanjem artikala koji su vam potrebni. Postoje dva načina:

  • Prvi je da idete preko pretrage i da kucanjem dela naziva ili šifre artikla dođete do željenog artikla.


  • Kretanjem kroz kategorije proizvoda dolazite do artikala koji vas zanimaju.Kada odaberete artikal koji vas zanima stavite ga u korpu tako što izaberete količinu i pritisnete dugme na kome piše "Dodaj u korpu".