Aeno
Netac

Kontroleri / Kartice

Kontroleri / Kartice
Kontroleri i kartice su se pojavili u informatičkoj industriji još pre mnogo godina. Kontroleri su jedini proizvodi koji koriste daleko stare tehnologije snage, fleksibilnosti i performansi da bi omogućili uspešnu komunikaciju između računara i periferija. Kontroleri mogu da upravljaju mnogim hardver-skim uređajima, npr. štampači, skeneri, čitači kartica, memorijskih čipova, disketa i optičkih uređaja. Kontroleri i kartice se često koriste zajedno jer kombinuju osnovne servisne funkcije s pogodnostima onlajn interfejsa (API) za upravljanje perifernim uređajima. Oni takođe pružaju podršku za različite markiranja kartica, omogućavajući korisniku da se na njima pozicionira. Takođe mogu da doprinose bezbednosti sistema, kao i da osiguraju da podaci u računaru budu bezbedni. Kontrolere i kartice su posebno korisni za korisnike koji planiraju da kupuju veći broj perifernih uređaja. Kontroleri mogu biti neophodni za upotrebu sa određenim hardware-om. Kontrolere mogu da obrađuju brze i višekanalne signalne protokole, kao i mnoge druge performanse u vezi sa komunikacijom. Kontrolere i kartice mogu da oponašaju svojstva i parametre ostalih uređaja, kao i da ponude više međusobno iskoristivih funkcija. Kontrolere i kartice često pružaju višeslojnu podršku za male do srednje radne grupe - od telefonske opreme do home-based multi-user operacija. Pomažu u povezivanju novih i starih perifernih uređaja u isti sistem i pružaju visok stepen modularnosti, mogućnosti fleksibilnosti i prenosivosti. Kontrolere i kartice nude visoke performanse i neutrđenost, kao i tehničku podršku za kompletan sistem i stvaranje novih portabilnih uređaja. Kontroleri i kartice mogu da se nalaze u različitim oblicima i veličinama. Neki modeli su dizajnirani da se povežu sa samo jednim uređajem, dok drugi mogu da obuhvate cijeli sistem. Takođe, postoje kontrolere i kartice za USB, Ethernet, Parallel i SCSI protokole. Postoje i modele koji su optimizovani za podršku za jezike, spoljne baze podataka i softverske programe. U savremenim računarskim sistemima potrebno je povezati mnoge periferni uređaji sa računarom. Kontrolere i kartice omogućavaju korisnicima da obavezno obavest. Ako ste u potrazi za dobrim hardver-skim dodacima, kontroleri i kartice su savršeni dodatak vašem sistemu i donose mnoge koristi.