Aeno
Netac

SOFTWARE

SOFTWARE
Software predstavlja skup programa i drugih alata koje se koriste za obradu informacija na računaru. Sve češće se nalazi u svakodnevnom životu. Software se koristi za stvaranje različitih vrsta informacija, od jednostavnih tekstualnih dokumenata do složenih programskih aplikacija. To uključuje operativni sistem, jezičke alate, baze podataka, mreže, kompjuterske igre itd. Softver je miks programa i podataka koji pruža intuitivnu interakciju između korisnika i računara. Softverska aplikacija često obuhvata nekoliko programskih jedinica koje se koriste za izvršavanje zadataka objedinjenih u cilju postizanja zacrtanog cilja. Da bi se najbolje iskoristili pozitivni aspekti softvera, potrebno je razumeti princip rada i softverske funkcionalnosti. Kompjuterski programi omogućavaju napredne funkcionalnosti koje su korisnicima omogućene da interaktivno manipulišu podacima. Osnovna funkcionalnost softvera obuhvata stvaranje, čuvanje, obradu i brisanje podataka. Software se takođe koristi za vizuelne i zvukove obrasce i ilustracije. Softver obično sadrži mnoštvo adekvatnih alata koji olakšavaju rad. Neki od njih su grafički interfejs i opcije automatizovanih programa. Softverski proizvodi su dizajnirani tako da obezbede fleksibilnost i laku modifikaciju kako bi se prilagodili posebnim potrebama korisnika. Softverske aplikacije se mogu klasifikovati u dve glavne kategorije, od kojih su jedne proizvodi stručnih proizvođača softvera, a druge proizvodi koje razvijaju in-house programeri. Danas postoje mnogi distributeri softvera koji nude široku paletu usluga za svoje kupce. Ovi servisi često obuhvataju redovno održavanje, distribuciju softvera i pružanje podrške klijentima. Distributer softvera pruža kupcima pristup širokom spektru softverskih proizvoda, što im omogućava da prilagode softver specifičnim potrebama svoje organizacije. Distributeri softvera takođe nude obuku i trening kako bi se osigurao da se studijski materijali upotrebljavaju u skladu sa pravilima i propisima. Softver je primarno napravljen kako bi pomogao ljudima u njihovim svakodnevnim zadacima. Veliki broj usluga softverskih proizvoda može se naći i na web stranicama, gde se nude besplatne versije za preuzimanje ili plaćene verzije za online kupovinu. Proizvodi se uglavnom plaćaju po kopiji i otvoreno su dostupni korisnicima. U nekim slučajevima, softver se može licencirati određenoj organizaciji ili kompaniji i plaća se godišnja premija. Softver je izuzetno koristan alat u svakodnevnom životu. Forumi o softveru i web stranice se oglašavaju velikim brojem korisnika, a vlastito istraživanje pomaže da se donesu informisane odluke pre nego što se softver kupi ili licencira za korišćenje. Korisnici treba da obrate pažnju na kvalitet softvera i njegove mogućnosti. Dobar softver će biti efikasan i pomoći će da se ostvari zacrtani cilj. Takođe, bitno je da softver bude kompatabilan sa drugim softverima i hardverom.