Aeno
Netac

Grafičke karte

Grafičke karte
Grafičke karte su komponenta računara koja pruža mogućnost procesiranja i renderovanja slika. Trenutno, postoje grafičke karte kompatibilne sa različitim tipovima procesora, prvenstveno AMD ili Intel. Neke grafičke karte se proizvode uključujući i integrisane GPU-ove, dok druge poseduju sopstvenu dedikovanu memoriju za renderovanje slika. Grafičke karte imaju za cilj da obezbede neverovatno brzo računarstvo koje je potrebno za renderovanje. Da bi se to postiglo, moderni sistemi poseduju procesorske jezgre i hardver koji omogućava višestruko računarstvo. To znači da čak i ako neki aplikacije zahtevaju veliki broj obračunskih jedinica, oni i dalje mogu da optimizuju svoje performanse. Grafika je najvažniji deo sistema za igranje i igranje, gde je neverovatna brzina procesiranja veoma bitna. U tu svrhu, postoji veliki broj grafičkih kartica koje pružaju performanse vezane za merenje, procesiranje, ubrzano renderovanje i izvođenje različitih efekata. Grafičke kartice se takođe dele na dve kategorije – discrete (discrete) i integrisane (integrated). Discrete grafičke kontrole poseduju sopstvenu memoriju za smeštanje podataka, a većina modernih modela nude i sopstvena merna jedinica. Ovakve procesore mogu da se instaliraju u sistem kao dodatne komponente. Integrisane grafičke kartice takođe poseduju memoriju za skladištenje podataka ali je ona mnogo manja od onih u discrete karticama. Oni takođe poseduju sposobnost za upravljanje slikom ali ona neće biti tako dobra kao kod discrete kartica. Oni se obično preporučuju za one koji ne igraju igre ili ne koriste računar za profesionalne svrhe. Kupac mora da napravi pažljiv izbor pri odabiru odgovarajuće grafičke kartice koja će biti najbolja za svoje potrebe. Moraju se uzeti u obzir tip procesora, memorija i druge karakteristike koje će biti važne za odabir najboljeg sistema. Uvek treba voditi računa o maksimalnim performansama koje će se postići instaliranjem odgovarajuće grafičke kartice.