Aeno
Netac

Software

Software
Software je jedan od najvažnijih delova informacione tehnologije, s obzirom na to da je neophodan za praktično svaki aspekt informacione tehnologije. Softver je obično razvijen kao programski kod pisan od strane programera prema specificiranim zahtevima u cilju da se obezbede zadatak ili rešenje za neku industriju. Programeri moraju da upotrebe softver i alate da bi pisali i kompajlirali programske jezike i da bi ostvarili uspešno funkcionisanje softverskih aplikacija. Softvermože biti podeljen u nekoliko kategorija, uključujući aplikacije i sistem softver. Aplikacijski softver je onaj koji se može primeriti sa skupom programskih alata dizajniranih za realizovanje konkretnih zadataka, dok se sistemski softver odnosi na one programe potrebne za održavanje funkcija računara i hardvera i za povezivanje aplikacijskog softvera. Kao aplikacija, softver može biti dizajniran za korisnike, održavanje IT sistema i administratore, ili za obradu podataka. Ovi programi mogu biti opšteprihvaćeni softverski paketi kao što su Microsoft Office ili Corel Draw, ili mogu biti specijalno dizajnirani programi ili aplikacije za specifične potrebe. Korisnici mogu da koriste softver da bi obavili brojne zadatke, uključujući bazirane arhive podataka, analizu podataka, ažuriranje sadržaja, automatsku storniranje transakcija, ispis dokumenata itd. Takvi programi mogu biti od velike pomoći za kompanije jer pružaju veću efikasnost, bogatiji izgled i interaktivnost, i olakšavaju obradu podataka. Svi softver paketi imaju neke tipične karakteristike, uključujući instalaciju, postavke i vrste datoteka. Instalacija obuhvata procenu potreba, odabir sistema za skladištenje datoteka, preuzimanje softvera, ispravljanje grešaka i instaliranje datoteka. Softver se obično podešava po želji korisnika, podrazumevajući postavke i opcije koje omogućuju optimalno korišćenje softvera. Struktura i razvoj softvera se takođe razlikuje. Neki softverski paketi su napisani u programskom jeziku koji je dostupan korisniku ili developeru, dok je drugim softverom potrebna posebna stručnost da bi ga se dekompilirao ili preuzeo. Softver može biti besplatan ili plaćen. Neke od najčešćih besplatnih programskih paketa su WordPress, Apache i Linux. Plaćeni softver ima više naprednih funkcija i podrške za lakšu primenu i bolje performanse. U oba slučaja, softver često zahteva određene ažuriranje kako bi ostao prilagođen zahtevima i sistemu. Ažuriranje obično uključuje popravke postojećih problema, ali se koristi i za dodavanje novih funkcija i bolju integraciju sa drugim softverskim proizvodima. Da bi ostvarili maksimalnu efikasnost u korišćenju softvera, korisnik treba da ima dobru poznavanje operativnih sistema i programskih jezika. Softver se obično dolazi sa instrukcijama za upotrebu, ali korisnicima je potrebno da shvate sve karakteristike i ograničenja softvera, uključujući sigurnosne procedire i hardverske zahteve.