ŠTAMPANJE I SKENIRANJE

ŠTAMPANJE I SKENIRANJE
Štampanje je proces ispisivanja podataka ili slika na papir ili drugim materijalima koristeći čvrsta tinta ili toner. Skeniranje je proces kopiranja podataka i slika sa papira na računar. Prednosti štampanja su: • Osigurava trajne, veštačke informacije i podatke u materijalnom obliku. • Visoka preciznost i kvalitet izrade. Mane štampanja su: • Postoji potreba za čestim zamena tinti ili tonera. • Skupo i prilično zahtevna. Prednosti skeniranja su: • Brže i efikasnije nego štampanje. • Omogućava brzu i laku reprodukciju velikih količina rada. Mane skeniranja su: • Može biti veoma spor i manje precizan u odnosu na štampanje. • Skupo i tehnički zahtevno.