Aeno
Netac

POS opema

POS opema
POS oprema izvorno je namenjena za plaćanje karticama, ali se danas može koristiti i za mnoge druge operacije. Oprema obuhvata fizičku opremu za obradu zahteva za plaćanje karticama, softvere za automatizovanje raznih procesa u prodavnicama i složene sisteme za efikasno obavljanje trgovinskih poslova. U prodavnicama se često koristi termalni štampač da bi se generisala računa na kojem se nalazi informacija o proizvodima, cenama i servisima koje prodavnica nudi. POS oprema često sadrži termalni štampač skener koji se koristi za skeniranje barkodova proizvoda, barokod čitač kartica koji se koristi za brzu obradu kreditnih, debitnih, POS i drugih vrsta plaćanja karticama, monitore za prikazivanje informacija, miševe za upravljanje kompjuterom i tastature za unošenje podataka. Usluga koja stoji iza POS sistema obuhvata instalaciju, održavanje i servisiranje svake od komponenti. Operatori pružaju podršku prodavnicama u slučaju teškoća sa tehnologijom i zamenu delova ako je to potrebno. Instaliranje je često prilično jednostavno i ne zahteva velika znanja iz IT oblasti. Računarski softver omogućava prodavnicama da lako administriraju svoj računovodstveni sistem. Softver ima mogućnost beleženja svakog proizvoda i usluge koja je izdražena, automatskog prikazivanja podataka o porudžbini, dnevnih transakcija i stanja proizvoda u inventaru. Svi ovi podaci se mogu ispisati na termalni štampač. Poslednje, ali ne i najmanje, POS oprema može biti veoma korisna prodavnicama koje se bave prodajom preko interneta. Prodavnice mogu koristiti POS opremu da bi omogućili kupcima da plate svoja kupovina preko interneta. Ovakve metode plaćanja su postale veoma popularne zbog sigurnosti i brzine obrade transakcije. Ukratko, POS oprema predstavlja značajan napredak u trgovinskim praksama. Ubrzo se predviđa da će se ljudi sve više služiti ovom opremom da bi olakšali trgovinske poslove i produžili radno vreme. Takođe će omogućiti sadašnjim i budućim prodavnicama da se prilagode novim trendovima u trgovini.