Aeno
Netac

SERVERI I OPREMA

SERVERI I OPREMA

Kada je u pitanju serveri i oprema, tržište je prepuno različitih proizvoda koji se nude. Njihov glavni cilj je da olakšaju rad korisnika u oblastima poput zaštite podataka, bezbednosti i društvene organizacije. Serveri i prateća oprema mogu se podeliti na dve glavne kategorije: softverski i hardverski. Softverska oprema je najčešće vezana za sam servis, dok hardverska oprema uključuje fizičke komponente servera kao što su memorija, procesori i skladišni uređaji.

Serveri obično pružaju veoma fleksibilne mogućnosti, pa korisnici mogu izabrati da stave servise i softver koji odgovara njihovim potrebama. Oni takođe mogu da se naprave da ponudu hardvera po sopstvenoj meri, kako bi se izbegle suvišne stvari i smanjili troškovi. Oprema se takođe može prilagoditi specifičnim trebovanjima mreže, uključujući kablove, LAN kartice, Wi-Fi rutere, modeme i dr.

Kada se kupuju serveri i oprema, potrebno je pažljivo da se proveri hardverska kompatibilnost sa postojećom mrežom. Hardverska oprema takođe mora da bude u skladu sa softverom i drugim pratećim servisima, tako da ne bi došlo do preopterećenja mreže, kasnih odgovora i grešaka.

Bezbednost takođe igra važnu ulogu, jer bi komponente trebalo da budu osigurane od hakerskih napada i malware-a. Kvalitetne firewall-ove i druge bezbednosne mehanizme trebalo bi da budu uključene u server i opremu. Kada se radi o spoljnim komponentama, najbolje je da se kupuju one koje se isporučuju sa garancijom i sa certifikatom vladine regulative.

Konačno, trebalo bi da se ima na umu da je potrebna podrška od strane proizvođača, jer profesionalca je bez obzira na to da li se radio o hardveru ili softveru. Na primer, korisnici treba da budu u mogućnosti da zamene hardver ili da dobiju hitne tehničke podrške u slučaju incidenta.

Ukratko, ukoliko tražite server i opremu, korisnici bi trebalo da pažljivo prouče svoje opcije i da budu sigurni da kupuju proizvode koji će biti kompatibilni sa postojećom mrežom i softverom. Osim toga, neophodno je da se obezbedi da se server i prateća oprema isporučuju sa odgovarajućom garancijom i da su zaštićeni od hakerskih napada.