Aeno
Netac
A4 skeneri
A4 skener je uređaj koji služi za skeniranje dokumenata i slika u digitalni format. Prednosti A4 skenera su brzina skeniranja, mogućnost skeniranja većih dokumenata, mogućnost skeniranja u različite formate i mogućnost skeniranja u boji. Međutim, neke od mana A4 skenera su njihova visoka cena, njihova ograničena rezolucija i njihova ograničena mogućnost skeniranja u boji.
Products

Skeneri i oprema

Skeneri i oprema
Skeneri i oprema su veoma važni delovi informatičke tehnologije. Skeneri su elektronske uređaje koje se koriste za snimanje i digitalizaciju pisanih ili crteža. Koriste se da se slike, dokumenti ili crteži prebace u računar, za dalju obradu ili arhiviranje. Postoje različite vrste skenera, među kojima su flatbed i handheld skeneri. Flatbed skeneri se koriste za skeniranje dokumenata, slika i crteža. Uglavnom su postavljeni na stolu ili na drugu ravnu površinu i mogu da skeniraju veliki broj strana. Flatbed skeneri takođe mogu biti preko interneta ili preko mreže. Ovakvi skeneri nude ekskluzivne funkcije, kao što su prepoznavanje teksta, prepoznavanje oblika, automatsko otvaranje PDF-ova, dvosmerno skeniranje itd. Handheld skeneri se koriste za brzo skeniranje jedne strane u bilo koju od popularnih formata, poput PDF-a, TIF-a ili BMP-a. Ovi skeneri često se mogu preko Wi-Fi-ja povezati sa računarom, što daje dodatnu fleksibilnost. Handheld skeneri takođe mogu da skeniraju crteže ili druge predmete pomoću kamere ili optičkih senzora. Opremu za skeniranje čine mnoge dodatne komponente. Tu spadaju softver za skeniranje, adaptori za skeniranje, automatska čitačka jedinica, liftovi za skeniranje i kontroleri za skeniranje. Softver za skeniranje pomaže u konvertovanju fotografija ili dokumenata u tekst, dok adaptori omogućavaju da se skener poveže sa računarom. Automatska čitačka jedinica može da skenira ogromne količine strana ili dokumenata i to u automatskom režimu. Liftovi za skeniranje omogućavaju da se skener postavi na više nivoa kako bi se lakše skenirale teško dostupne strane. Kontroleri za skeniranje obezbeđuju da se dokumenti skeniraju brzo i da rezultati budu precizni. Skenerska oprema može biti prilično skupa, ali obezbeđuje punu podršku pri skeniranju, što je neophodno za uspešnu digitalizaciju informacija. Takođe, većina skenera nudi razne proširene i napredne funkcije, koje olakšavaju skeniranje svih vrsta dokumenata. Ako se pravilno koristi, skeneri sa opremom mogu da obezbede bezbednu i brzu digitalizaciju podataka, a da pritom zadrže kvalitet originala.